Andrzejewski, Maciej. „Analiza Kanonicznego Procesu Karnego Z Perspektywy Minimalnych warunków Zasady kontradyktoryjności”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, t. 33, nr 36, maj 2023, s. 9-36, doi:10.32077/bskp.5426.