(1)
Bałandynowicz, A. Postawy Indywidualno-Kolektywistyczne Wobec przestępczości Ekologicznej. CI 2023, 1, 5-18.