(1)
Kucharski, R. Szkolenie sędziów W Czasach Księstwa Warszawskiego . CI 2023, 1, 110-125.