Kucharski, R. (2023). Szkolenie sędziów w czasach Księstwa Warszawskiego . Consilium Iuridicum, 1(7), 110–125. https://doi.org/10.52097/ci.5831