[1]
Szymonik, M. 2021. Filozoficzne uwarunkowania nihilizmu teoretycznego i praktycznego w kontekście myśli Vittorio Possentiego. Częstochowskie Studia Teologiczne. 48, (lis. 2021), 143–176. DOI:https://doi.org/10.53120/czst.2021.143-176.