[1]
Florek, M. 2021. Retoryka w służbie homiletyki. Częstochowskie Studia Teologiczne. 48, (lis. 2021), 49–68. DOI:https://doi.org/10.53120/czst.2021.49-68.