[1]
Ceglarek, R. 2021. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego nt. „Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty – między przeszłością a teraźniejszością”, Częstochowa, 16.04.2021 r. Częstochowskie Studia Teologiczne. 48, (lis. 2021), 231–236. DOI:https://doi.org/10.53120/czst.2021.231-236.