[1]
Kostrzewski, P. 2021. Ingerencje władzy komunistycznej w politykę personalną diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989. Częstochowskie Studia Teologiczne. 48, (lis. 2021), 179–212. DOI:https://doi.org/10.53120/czst.2021.179-212.