[1]
Szumera, G. 2021. Recenzja: N.P.G. Austriaco, J. Brent, Th. Davenport, J.B. Ku, Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna, tłum. G. Gomola, A. Gomola, Kraków 2019, ss. 256. Częstochowskie Studia Teologiczne. 48, (lis. 2021), 237–238. DOI:https://doi.org/10.53120/czst.2021.237-238.