[1]
Królikowski, J. 2022. Maryja – „żywa księga”. Obecność motywu w tradycji patrystycznej i średniowiecznej. Częstochowskie Studia Teologiczne. 49, (grudz. 2022), 79–92. DOI:https://doi.org/10.53120/czst.2022.79-92.