(1)
Szymonik, M. Filozoficzne Uwarunkowania Nihilizmu Teoretycznego I Praktycznego W kontekście myśli Vittorio Possentiego. CzST 2021, 48, 143-176.