(1)
Ceglarek, R. Pierwszy Zjazd Katechetyczny prefektów Szkolnych Królestwa Polskiego W Częstochowie. CzST 2021, 48, 11-27.