(1)
Wieczorek, M. Notitia Criminis W Procesie O Stwierdzenie nieważności małżeństwa. CzST 2021, 48, 215-228.