(1)
Florek, M. Retoryka W służbie Homiletyki. CzST 2021, 48, 49-68.