(1)
Ceglarek, R. Sprawozdanie Z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego Nt. „Programy Katechetyczne W Polskim Systemie oświaty – między przeszłością a teraźniejszością”, Częstochowa, 16.04.2021 R. CzST 2021, 48, 231-236.