(1)
Kostrzewski, P. Ingerencje władzy Komunistycznej W Politykę Personalną Diecezji częstochowskiej W Latach 1945-1989. CzST 2021, 48, 179-212.