(1)
Torchalski, W. Aktywna Rola Kościoła W Procesie Rodzenia powołania Do kapłaństwa służebnego. CzST 2021, 48, 127-139.