(1)
Szumera, G. Recenzja: N.P.G. Austriaco, J. Brent, Th. Davenport, J.B. Ku, Ewolucja W świetle Wiary. Perspektywa Tomistyczna, tłum. G. Gomola, A. Gomola, Kraków 2019, Ss. 256. CzST 2021, 48, 237-238.