(1)
Depo, A. W. Słowo wstępne. CzST 2021, 48, 7-8.