(1)
Królikowski, J. Maryja – „żywa księga”. Obecność Motywu W Tradycji Patrystycznej I średniowiecznej. CzST 2022, 49, 79-92.