Stypułkowska, B. (2021). Maryja - matka, siostra i nauczycielka dziewicy konsekrowanej. Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, 99–125. https://doi.org/10.53120/czst.2021.99-125