Szymonik, M. (2021). Filozoficzne uwarunkowania nihilizmu teoretycznego i praktycznego w kontekście myśli Vittorio Possentiego. Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, 143–176. https://doi.org/10.53120/czst.2021.143-176