Ceglarek, R. (2021). Pierwszy zjazd katechetyczny prefektów szkolnych Królestwa Polskiego w Częstochowie. Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, 11–27. https://doi.org/10.53120/czst.2021.11-27