Wieczorek, M. (2021). Notitia criminis w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, 215–228. https://doi.org/10.53120/czst.2021.215-228