Ceglarek, R. (2021). Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego nt. „Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty – między przeszłością a teraźniejszością”, Częstochowa, 16.04.2021 r. Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, 231–236. https://doi.org/10.53120/czst.2021.231-236