Kostrzewski, P. (2021). Ingerencje władzy komunistycznej w politykę personalną diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989. Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, 179–212. https://doi.org/10.53120/czst.2021.179-212