Torchalski, W. (2021). Aktywna rola Kościoła w procesie rodzenia powołania do kapłaństwa służebnego. Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, 127–139. https://doi.org/10.53120/czst.2021.127-139