Szumera, G. (2021). Recenzja: N.P.G. Austriaco, J. Brent, Th. Davenport, J.B. Ku, Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna, tłum. G. Gomola, A. Gomola, Kraków 2019, ss. 256. Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, 237–238. https://doi.org/10.53120/czst.2021.237-238