Stypułkowska, B. (2021). Wykaz prac magisterskich obronionych na uczelniach teologicznych w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2020-2021. Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, 247–251. https://doi.org/10.53120/czst.2021.247-251