Zadrożny, K. (2022). Wprowadzenie w tematykę sympozjum naukowego pt. "Idźcie do Józefa", Częstochowa, 23.10.2021 r. Częstochowskie Studia Teologiczne, 49, 165–167. https://doi.org/10.53120/czst.2022.165-167