Królikowski, J. (2022). Maryja – „żywa księga”. Obecność motywu w tradycji patrystycznej i średniowiecznej. Częstochowskie Studia Teologiczne, 49, 79–92. https://doi.org/10.53120/czst.2022.79-92