FLOREK, M. Retoryka w służbie homiletyki. Częstochowskie Studia Teologiczne, [S. l.], v. 48, p. 49–68, 2021. DOI: 10.53120/czst.2021.49-68. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3690. Acesso em: 28 maj. 2022.