CEGLAREK, R. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego nt. „Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty – między przeszłością a teraźniejszością”, Częstochowa, 16.04.2021 r. Częstochowskie Studia Teologiczne, [S. l.], v. 48, p. 231–236, 2021. DOI: 10.53120/czst.2021.231-236. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3691. Acesso em: 28 maj. 2022.