KOSTRZEWSKI, P. Ingerencje władzy komunistycznej w politykę personalną diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989. Częstochowskie Studia Teologiczne, [S. l.], v. 48, p. 179–212, 2021. DOI: 10.53120/czst.2021.179-212. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3692. Acesso em: 28 maj. 2022.