SZUMERA, G. Recenzja: N.P.G. Austriaco, J. Brent, Th. Davenport, J.B. Ku, Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna, tłum. G. Gomola, A. Gomola, Kraków 2019, ss. 256. Częstochowskie Studia Teologiczne, [S. l.], v. 48, p. 237–238, 2021. DOI: 10.53120/czst.2021.237-238. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3740. Acesso em: 25 maj. 2022.