ZADROŻNY, Kamil. Wprowadzenie w tematykę sympozjum naukowego pt. "Idźcie do Józefa", Częstochowa, 23.10.2021 r. Częstochowskie Studia Teologiczne, [S. l.], v. 49, p. 165–167, 2022. DOI: 10.53120/czst.2022.165-167. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3909. Acesso em: 24 maj. 2024.