KRÓLIKOWSKI, Janusz. Maryja – „żywa księga”. Obecność motywu w tradycji patrystycznej i średniowiecznej. Częstochowskie Studia Teologiczne, [S. l.], v. 49, p. 79–92, 2022. DOI: 10.53120/czst.2022.79-92. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/4347. Acesso em: 18 maj. 2024.