Szymonik, Marian. 2021. „Filozoficzne Uwarunkowania Nihilizmu Teoretycznego I Praktycznego W kontekście myśli Vittorio Possentiego”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad):143-76. https://doi.org/10.53120/czst.2021.143-176.