Ceglarek, Roman. 2021. „Pierwszy Zjazd Katechetyczny prefektów Szkolnych Królestwa Polskiego W Częstochowie”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad):11-27. https://doi.org/10.53120/czst.2021.11-27.