Wieczorek, Michał. 2021. „Notitia Criminis W Procesie O Stwierdzenie nieważności małżeństwa”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad):215-28. https://doi.org/10.53120/czst.2021.215-228.