Ceglarek, Roman. 2021. „2021 R”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad):231-36. https://doi.org/10.53120/czst.2021.231-236.