Kostrzewski, Paweł. 2021. „Ingerencje władzy Komunistycznej W Politykę Personalną Diecezji częstochowskiej W Latach 1945-1989”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad):179-212. https://doi.org/10.53120/czst.2021.179-212.