Torchalski, Wojciech. 2021. „Aktywna Rola Kościoła W Procesie Rodzenia powołania Do kapłaństwa służebnego”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad):127-39. https://doi.org/10.53120/czst.2021.127-139.