Szumera, Grzegorz. 2021. „Recenzja: N.P.G. Austriaco, J. Brent, Th. Davenport, J.B. Ku, Ewolucja W świetle Wiary. Perspektywa Tomistyczna, tłum. G. Gomola, A. Gomola, Kraków 2019, Ss. 256”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad):237-38. https://doi.org/10.53120/czst.2021.237-238.