Depo, Abp Wacław. 2021. „Słowo wstępne”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad):7-8. https://doi.org/10.53120/czst.2021.7-8.