Zadrożny, Kamil. 2022. „2021 R”. Częstochowskie Studia Teologiczne 49 (grudzień):165-67. https://doi.org/10.53120/czst.2022.165-167.