Królikowski, Janusz. 2022. „Maryja – «żywa księga». Obecność Motywu W Tradycji Patrystycznej I średniowiecznej”. Częstochowskie Studia Teologiczne 49 (grudzień):79-92. https://doi.org/10.53120/czst.2022.79-92.