Szymonik, M. (2021) „Filozoficzne uwarunkowania nihilizmu teoretycznego i praktycznego w kontekście myśli Vittorio Possentiego”, Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, s. 143–176. doi: 10.53120/czst.2021.143-176.