Ceglarek, R. (2021) „Pierwszy zjazd katechetyczny prefektów szkolnych Królestwa Polskiego w Częstochowie”, Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, s. 11–27. doi: 10.53120/czst.2021.11-27.