Wieczorek, M. (2021) „Notitia criminis w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, s. 215–228. doi: 10.53120/czst.2021.215-228.